Izjava o PDV-u

Izjava o PDV-u

ASALATI.RS nije obveznik PDV-a.